ПОРТФОЛИО

КЛАСИКА

500 г

САНДВИЧ

500 г

С ВКУС НА МАСЛО

400 г

КЛАСИКА

250 г

САНДВИЧ

250 г

С ВКУС НА МАСЛО

250 г