ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

за участие в промоционална кампания на Калиакра „Отдай се на пролетен вкус и спечели

 (За периода: 1 март 2019г. – 30 април 2019г. включително)

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила (отбелязвани като „Официални Правила“) и Общи разпоредби:

 

Кампанията "Отдай се на пролетен вкус и спечели" на Калиакра приключи! Списък с всички участници, спечелили голяма награда, е публикуван в секция Печеливши, а всички участници спечелили малка награда (чопър) са информирани чрез смс на посоченият от тях телефонен номер.

При възникнали въпроси, моля свържете се с нас на тел.: 0882217135 или чрез имейл на info@kaliakrapromo.info  

 

Общи разпоредби:

 

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

Калиакра Национална Кампания 2019г. - „Отдай се на пролетен вкус и спечели ” ("Кампанията") се организира от Юниливър България ЕООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бизнес - парк София, сграда 3, ет. 1, и се провежда със съдействието на рекламна агенция „Страта Промо“ ЕООД.

 

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

“Кампанията” се провежда на територията на Република България, в периода 1 март 2019г. – 30 април 2019г. включително.

След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.

„Кампанията“ се организира и провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

 

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Участник в „Кампанията“ може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България, с изключение на служителите на „Юниливър България“ ЕООД и „Страта Промо” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, съпрузи и родители).

 

Раздел IV. НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

 

Национална кампания с големи награди на томболен принцип – Тази част от кампанията е обвързана с покупката на следните продукти за мазане и/или маргарини Калиакра, на стойност минимум 2 лева: Класика 250г, Класика 500г, С вкус на масло 250г, С вкус на масло 400г, Сандвич 250г, Сандвич 500г,“

 

Раздел V. ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ НА ТОМБОЛЕН ПРИНЦИП

  1. Място и срок за участие:

а. „Кампанията“ се провежда на адрес www.kaliakrapromo.info  

б.„Кампанията“ стартира на 01.03.2019г. и продължава до 30.04.2019г. включително.

в. Участието в тази „Кампания“ включва автоматично, пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

  1. Участващи:

Участието в „Кампанията“ за наградите е обвързано с покупка на следните продукти за мазане и/или маргарини Калиакра, на стойност минимум 2 лева: Класика 250 г, Класика 500г, С вкус на масло 250г, С вкус на масло 400г, Сандвич 250г, Сандвич 500г.

  1. Механизъм за участие в „Кампанията“

а. Механизъм за участие чрез сайта kaliakrapromo.info

За да се регистрира за участие в „Кампанията“, чрез сайта kaliakrapromo.info, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

Стъпка 1. Да закупи продукт за мазане и/или маргарин Калиакра, на стойност минимум 2 лева и да запази касовата бележка.

Стъпка 2. Да посети интернет адрес www.kaliakrapromo.info; да избере за коя от трите награди иска да участва (Сокоизстисквачка, Блендер или Уред за салати Филипс).

Стъпка 3. Да регистрира личните си данни (име и фамилия, които трябва да бъдат изписани единствено и само на кирилица, валиден телефонен номер и имейл адрес) и кода от касовата бележка със закупени продукти за мазане и/или маргарини Калиакра, на стойност минимум 2 лева; да потвърди, че е над 18-годишна възраст; да потвърди, че ще пази касовата бележка; да потвърди, че е съгласен с Общите условия на „Кампанията“.

*За верига магазини Метро, код за регистрация се счита номера на фактурата издадена от съответния обект.

б. Важно

Участник с един и същ имейл адрес има възможността да регистрира най-много по три кода от касови бележки седмично, стига на тях да присъстват закупени продукти от участващите в “Кампанията“.

Всички потребители, регистрирали код от касова бележка, освен за конкретната награда, която са избрали на стъпка 2, разбират дали печелят  1 (един) от 150 (сто и петдесет) чопъра Филипс.

в. Механизъм за участие чрез СМС

За да се регистрира за участие в „Кампанията“ чрез СМС, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

Стъпка 1. Да закупи продукт за мазане и/или маргарин Калиакра, на стойност минимум 2 лева.

Стъпка 2. Да регистрира кода от касовата бележка чрез СМС на номер 1780 и да запази (касовата бележка) до получаване на наградата.

*За верига магазини Метро, код за регистрация се счита номера на фактурата издадена от съответния обект.

*Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на А1, Vivacom и Telenor.  

*С един SMS може да бъде регистриранa само една кaсова бележка. Респективно една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

 

Регистрирайки се чрез СМС, участникът  разбира дали печели един от 150-те (сто и петдесет) чопъра Филипс и влиза в лотарията за спечелване на една от общо всички 150 (сто и петдесет) награди.

Всички потребители, регистрирали код от касова бележка, освен за голяма награда,  разбират дали печелят 1 (един) от 150 (сто и петдесет) чопъра Филипс.

г. Важно и за двата вида механизми за участие:

Всеки участник има възможността да регистрира най-много по три кода от касови бележки седмично, стига на тях да присъстват закупени продукти от участващите в “Кампанията“.

Един участник може да спечели само 1 (една) от големите награди (Сокоизстисквачка, блендер или уред за салати Филипс) и 1 (една) малка награда (чопър Филипс).

  1. Награди

По време на цялата кампания, на случаен принцип от всички успешно регистрирали се, ще бъдат изтеглени общо 300 (триста) победители, които ще спечелят една от следните награди:

Снимките на наградите в сайта на кампанията, в телевизионната реклама, във фейсбук страницата на Калиакра, както и на всички рекламни материали, са с илюстративна цел.

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора Юниливър България ЕООД.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

С един регистриран код, участникът може да спечели само  една награда.

  1. Теглене на наградите:

А)Тегленето на:

-           50 броя Блендера Philips

-           50 броя Сокоизстисквачки Philips

-           50 броя Уреда за салати Philips

става чрез софтуер, на лотариен принцип от всички регистрирали се в електронната база данни на адрес www.kaliakrapromo.info, в присъствие на нотариус, в офиса на Страта Промо ЕООД.

Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати: 

- 11.03.2019г.–  6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати

- 18.03.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати

- 25.03.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати,

- 01.04.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати,

- 08.04.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати,

- 15.04.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати,

- 22.04.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати,

- 02.05.2019г. – 8 сокоизстискваки, 8 блендера, 8 уреда за салати,

 

При тегленията ще бъдат изтеглени общо 150 (сто и петдесет) победители. За всяка една награда се теглят по трима резервни участници, в случай на дисквалифицирани участници.

 

Победителите ще бъдат обявени на сайта на кампанията (www.kaliakrapromo.info) до 3 дни след всяко теглене.

 

Б)        150 броя Чопъра Philips

Участниците в кампанията ведната след регистрация в кампанията ще разберат дали печелят един  от 150 броя Чопъра Philips.

 

Всеки участник има право да получи 1 брой Чопъра Philips.

 

Всички участници спечелили малка награда (чопър) са информирани чрез смс на посочения от тях телефонен номер.

 

  1. Печеливши участници

Организаторите се свързват с печелившия участник, на посочения от него телефонен номер в регистрационната форма, за да го информират за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 дни след тегленето на наградите.

Ако Организаторите не успеят да се свържат със съотетния победител в продължение на 3 (три) дни, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието, до 5 (пет) дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник. Необходимите данни за валидиране на печелившия участник са описани в раздел VI, т.7 ”Валидиране на участниците“ от този Официален правилник.

При получаване на наградата, печелившият участник трябва представи на Организаторите или на техни подизпълнители документ за самоличност и касова бележка.

Важно:

Организаторите на промоцията си запазват правото да заменят печеливш участник, който не отговаря на условията, описани в тези Официални правила.

Организаторите си запазват правото да променят начина на уведомяване на спечелилите участници.

Организаторите запазват правото си да се започне процедура на разследване и да се дисквалифицира печеливш участник ако се установи злоупотреба.

Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от потенциалния печеливш. 

Организаторът не носи отговорност за: дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; невалидни или невярно изписани email-и или телефонни номера; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази “Кампания“; недостъпност до интернет или до интернет страниците или комбинация от тях; повреда на системата на сайта; други форсмажорни обстоятелства.

  1. Валидиране на участниците:

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда: 

Наградата не се предава на участника при непредоставяне от последния на касовата бележка/касовите бележки.

В случай, че на касовата бележка, с която участникът се е регистрирал, закупеният продукт не е изписан с точното име на бранда Калиакра, то за успешно валидиране на съответния уастник, ще е нужно той/тя да предостави опаковката от закупения Калиакра продукт.

 

 

  1. Получаване на наградата:

а. За да бъде счетено участието за валидно и да получи наградата си, печелившият трябва да отговаря на всички условия посочени в раздел III „Право на участие“,  раздел IV, точка 6 „Печеливши участници“ и т.7 „ Валидиране на участниците“ и да е изпълнил отделните стъпки от механизма за провеждане на промоционалната кампания описани в раздел VI, т.3 „Механизъм за участие“.

б. Изпращането на пратките ще се извършва до 75 работни дни след приключване на Кампанията и след получаването на необходимите данни за доставка от печелившия участник и установяване от Организаторите, дали той отговаря на условията на „Кампанията“.

В случай, че участникът не отговаря дори на едно от обявените условия в този Официален правилник, то той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

в. Доставката на наградата ще се извърши за сметка на Организаторите чрез куриерска фирма. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкият им офис, от където печелившият участник трябва да я получи лично. Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от куриерската фирма. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе пратката, тя ще бъде върната в централния офис в София и няма да бъде изпращана повторно за сметка на Организатора.

Раздел VII.  ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

 

           а. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер или електронна поща.

           б. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина, включително щети върху наградата, които са възникнали след предаването й на куриера с цел доставка на спечелилия участник.

           в. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.

           г. Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции, дисквалифициране на участието, получаване на награда, както и след изтичане на срока на “Кампанията“ или по други подобни поводи.

           е. Организаторът си запазва правото да променя моделът и марката на предоставените наградите, само след като промените бъдат отразени в тези „Официални Правила“. Промените влизат в сила само след оповестяването им на адрес www.kaliakrapromo.info.

 

Раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 

            а. Краят на “Кампанията“ е 23:59 часа на 30.04.2018г.

            б. Преди това Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на www.kaliakrapromo.info, включително и в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.

 

Раздел IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

            Организаторите обработват лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните).

(1) С участието си в тази Кампания, Участниците потвърждават, че са запознати с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.

(2) С участието си в тази Кампания и отбелязването на своето съгласие на сайта на кампанията Участниците дават съгласието си за включването им в базата данни на Организаторите, която се създава за периода на Кампанията, с цел да се осигури ефективното провеждане на тази Кампания.

(3) Целта на създаването на тази база данни е организирането на Кампанията, обявяването на победителите и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с тази промоция и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на промоционалната Кампания, ако участниците на са дали изричното си съгласие да бъдат информирани за бъдещи промоции на бранд Калиакра на “Юниливър България” EOOД .

(4) Организаторите се задължават да не използват личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкриват личните данни на Участниците пред трети лица.

(5) Правата на Участниците в тази кампания са гарантирани от Общия регламент относно защитата на данните по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и свободното движение на такива данни, и по-специално по отношение на следното:

- правото на достъп до данните;

- правото за намеса в данните;

- правото на възражение.

Всеки Участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организаторите.

Всеки Участник има право да изпрати до посочения тук адрес на Юниливър България писмена молба за изключване от базата данни на последния; Организаторът се задължава да прекрати обработката на личните данни на молителя, но участието му в Промоцията се прекратява, тъй като предоставянето на лични данни е условие за участие в кампанията.

 

            а. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани във връзка с настоящата „Кампания“. Ако участникът е дали изрично съгласие, Организаторът има право да изпраща на участника информация за продукти, промоции и други активности на предоставените от участника детайли за контакт (телефон, електронна поща, адрес).

            б. Взимайки участие в „Кампанията“, участникът дава съгласието си и доброволно предоставя на „Юниливър България” ЕООД и неговите договорни партньори („Страта Промо ЕООД“, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, куриери) личните си данни (име, електронна поща (имейл), телефон, адрес за кореспонденция, адрес за доставка на наградата, ЕГН), с цел участие в тази “Кампания“, установяване на контакт с печелившите и доставка на награда.

            в. Организаторът си запазва и правото, но не е задължен, да обявява победителите публично, като публикува имената им на фен страницата на Kaliakra във facebook - https://www.facebook.com/KaliakraBG/ или на kaliakrapromo.info.

            г. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена и снимки  могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

             д. Имената на участника, спечелил награда, и снимки от връчването на наградата би могло (но не е задължително) да бъдат публикувани на: Фейсбук фен страницатa https://www.facebook.com/KaliakraBG/

            е. „Страта Промо“ ЕООД“ и „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, се задължават да не използват личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкриват личните данни на Участниците пред трети лица.

            ж. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи негови/нейните лични данни, както и да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Всеки участник има право да поиска данните му да бъдат заличени от базата данни на Организатора. За тези цели участникът подава писмено искане на адрес: гр. София, ул. Елемаг 19, блок 309, ап 8 или на електронната поща:office@strata.bg.

            з. Участник, който поиска данните му/й да бъдат заличени, автоматично прекратява участието си в „Кампанията“ и неговото/нейното име няма да бъде включено в разпределението за наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и доставка на наградите).

           

 

Раздел X. ДРУГИ

            а. Правилата са публикувани и ще останат достъпни за целия период на „Кампанията“ на адрес www.kaliakrapromo.info. Организаторът си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените се публикуват на https://www.facebook.com/KaliakraBG/ или на kaliakrapromo.info. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно прекрати участието си в „Кампанията“.

            б. За всички неуредени въпроси в тези промоционални правила се прилага действащото българско законодателство.

            в. Евентуалните спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния съд в гр. София.

 

С регистрацията за участие в „Кампанията“ участниците се съгласяват и се задължават да спазват настоящите правила.